PROGRAM KEM BESTARI SOLAT SIRI 01/2015

Solat merupakan asas utama dalam membentuk peribadi kehidupan seorang muslim yang sejati. Solat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. 

Dengan kesedaran betapa pentingnya solat, maka pihak KPM telah memasukkan satu modul Bestari  Solat di dalam modul perlaksanaan program j-QAF. Oleh itu, pihak Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kampung Bharu telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan Kem Bestari Solat (KBS) pada 28 Februari 2015 di SK Kampung Bharu. 

Program ini merupakan sebahagian daripada program j-QAF yang wajib dilaksanakan di setiap sekolah yang terlibat.  Secara khususnya, program ini merupakan satu usaha penting untuk memperkasakan amalan wuduk dan solat untuk murid-murid yang masih kurang menguasai dalam melaksanakan perkara fardhu ain. Penghayatan amali wuduk dan amali solat yang berkesan memungkinkan murid-murid akan lebih yakin dan mantap segi rohani, jasmani dan intelek dalam penghayatan secara berterusan. 


No comments:

Post a Comment